Uasghrádú ar an Láithreán Gréasáin Myplan.ie

March 2019

Fáilte go dtí láithreán gréasáin nua uasghrádaithe – Myplan.ie.  Rinneadh an láithreán a athdhearadh i mí Feabhra 2019 chun láithreán gréasáin inrochtana, slán, nua-aimseartha agus freagrúil a chruthú atá dírithe ar teacht a bheith ar shonraí pleanála agus spásúlachta.

Áirítear ar Myplan.ie anois gailearaí léarscáileanna chun roinnt léarscáileanna gréasáin de réir téama a áireamh. Chomh maith leis sin, cuirtear naisc úsáideacha ar fáil chuig tairseach Sonraí Oscailte na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil mar aon le naisc chuig eagraíochtaí éagsúla a tháirgeann Sonraí Oscailte nó a bhfuil baint acu leis an bpróiseas pleanála.

Is í Rannóg um Pleanáil chun Cinn na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúla (An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil anois) a rinne Myplan.ie (www.myplan.ie) a fhorbairt ar dtús agus sheol an tAire Tithíochta agus Pleanála ag an am, Jan O’Sullivan, i mí Aibreáin 2012 é.

Ba é príomhaidhm an tionscadail ionad ilfhreastail ar líne a chruthú chun faisnéis spásúlachta a chur ar fáil ar chriosanna forbartha chomh maith le faisnéis bhreise eile atá ábhartha don phróiseas cinnteoireachta maidir le pleanáil, ar nós sonraí daonáirimh, láithreáin oidhreachta, pátrúin forbartha tithíochta etc. Cuireadh an fhaisnéis ar fáil go hoscailte i bhformáid léarscáile láithreáin, ní hamháin ar mhaithe leis an bpobal ach chun cuidiú a thabhairt le comhordú idir údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí rialtais chomh maith leseirbhísí poiblí a chur ar fáil.