Nuacht & Tuarascálacha

San áireamh leis an gcuid seo tá nuashonruithe maidir le sonraí nua nó athruithe a rinneadh ar Myplan.ie. Is féidir doiciméid agus tuarascálacha a bhaineann leis an bpróiseas pleanála a aimsiú anseo. Chun alt a léamh ina iomláine ní gá ach cliceáil ar an nasc.

News

Mar 2019

Fáilte go dtí láithreán gréasáin nua uasghrádaithe - Myplan.ie. Rinneadh an láithreán a athdhearadh i mí Feabhra 2019 chun láithreán gréasáin inrochtana, slán, nua-aimseartha agus freagrúil a chruthú atá dírithe ar teacht a bheith ar shonraí pleanála agus spásúlachta.

Myplan.ie Report

Mar 2019

Forbraíodh ‘Generalised Zone Types’ (GZTs) go sonrach do thionscadal Myplan.ie. Léiríonn siad scéim sheasmhach chun criosuithe talamhúsáide a rangú ar fud na n-údarás áitiúil ar fad, agus cuireann siad le criosuithe reachtúla atá ann cheana a úsáidtear le haghaidh gach plean faoi leith.

Myplan.ie Report

Mar 2019

Is éard atá i gceist le Sonraí Oscailte ná go gcuirfear na sonraí atá á gcoinneáil ag comhlachtaí poiblí ar fáil agus go mbeidh teacht go héasca orthu ar líne chun iad a athúsáid agus a athdháileadh. De bharr go bhfuil dul chun cinn déanta ag comhlachtaí poiblí i réimsí ar nós ríomhRialtas agus anailísíocht sonraí, tá soiléireacht níos mó ann maidir leis an bpoitéinseal a bhaineann le sonraí, Sonraí Oscailte ach go háirithe, chun cuidiú le buntáistí geilleagair, sóisialta agus daonlathacha a chur ar fáil.